Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

VẬT TƯ TIÊU HAO

Các vật tư tiêu hao bao gồm đệm làm kín (tấm, sợi), môi chất tải lạnh, dầu truyền nhiệt, dầu bôi trơn, dầu thủy lực, bạc đạn, puly, bánh răng ...