Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

MÁY TÁCH LY TÂM

Máy tách ly tâm dùng tách các pha lỏng/rắn, lỏng/lỏng dựa trên nguyên lý ly tâm.