Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Van bướm vi sinh đóng / mở bằng khí nén

Van vi sinh đóng hoặc mở bằng khí nén. Có ba loại van điều khiển on/off bằng khí nén như sau:

1. Van thường mở: đóng bằng khí nén - mở bằng lò xo (Single acting actuator)

2. Van thường đóng: mở bằng khí nén - đóng bằng lò xo (Single acting actuator)

3. Van đóng bằng khí nén, mở bằng khí nén (Double acting actuator)