Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Thiết bị đo kỹ thuật/cầm tay

Thiết bị đo kỹ thuật loại cầm tay như: đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, lưu lượng gió, đo cường độ ánh sáng, đo/ghi nhiệt độ độ ẩm ...