Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Thiết bị đo lường dùng để đo các tính chất vật lý, hóa học như: nhiệt độ, độ ẩm, độ dẫn điện, pH ...