Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

BƠM ĐỊNH LƯỢNG

Bơm định lượng dùng để châm một lượng hóa chất xác định. Bơm thường dùng cho các hệ thống xử lý nước sạch và xử lý nước thải.