Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Phốt bơm / Mechanical Seal

Phốt bơm hay Mechanical Seal, Sợi làm kín / Gland Packing theo tiêu chuẩn thực phẩm FDA