Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

Dụng cụ thí nghiệm dùng để hỗ trợ thực hiện các phép thử nghiệm trong phòng thí nghiệm như: pipette, chai thủy tinh, ống nghiệm thủy tinh, cuvette, đũa thủy tinh, đồ nhựa, bình tam giác, giá ống nghiệm, đầu tip....